MẶT BẰNG TỔNG THỂ TÒA CT2

MẶT BẰNG CHI TIẾT CĂN HỘ

Căn hộ A1 – 3PN
Căn Hộ A2 – 3PN
Căn hộ A3 – 3PN
Căn hộ A4 – 2PN
Căn hộ A5 – 2PN